Šta mi radimo

Mi umesto Vas:

  1. Uslužno formiramo Vašu stambenu zajednicu i usklađujemo njen rad sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (uz sve administrativno- tehničke poslove od sazivanja konstitutivne skupštine, preko dobijanja MB, PIB-a, pečata i otvaranja računa stambene zajednice u banci).
  2. Tu smo da Vam preporučimo firme za tehničko održavanje, održavanje higijene, lifta, hidro uređaja, PPZ-a, zamene sijalica, video nadzora i ostalog.
  3. Vodimo računa o kvalitetu Vama pruženih usluga kao i garantnim rokovima vezanim za zgradu.
  4. Vodimo računa o kućnom redu i službeno se obraćamo SUP Beograd i Komunalnoj policiji.
  5. Pružamo administrativne i knjigovodstvene usluge, kao i pravnu pomoć za stambenu zajednicu. Vršimo štampu i distribuciju računa za svoje usluge i sami brinemo o naplati.
  6. Službeno se obraćamo javnim preduzećima sa kojim stambena zajednica ima ugovore o saradnji (toplane, EPS, vodovod,…).
  7. U dogovoru sa Vama pravimo planove za investicione projekte vezane za Vašu zgradu.