Шта ми радимо

Ми уместо Вас:

  1. Услужно формирамо Вашу стамбену заједницу и усклађујемо њен рад са одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда (уз све административно- техничке послове од сазивања конститутивне скупштине, преко добијања МБ, ПИБ-а, печата и отварања рачуна стамбене заједнице у банци).
  2. Ту смо да Вам препоручимо фирме за техничко одржавање, одржавање хигијене, лифта, хидро уређаја, ППЗ-а, замене сијалица, видео надзора и осталог.
  3. Водимо рачуна о квалитету Вама пружених услуга као и гарантним роковима везаним за зграду.
  4. Водимо рачуна о кућном реду и службено се обраћамо СУП Београд и Комуналној полицији.
  5. Пружамо административне и књиговодствене услуге, као и правну помоћ за стамбену заједницу. Вршимо штампу и дистрибуцију рачуна за своје услуге и сами бринемо о наплати.
  6. Службено се обраћамо јавним предузећима са којим стамбена заједница има уговоре о сарадњи (топлане, ЕПС, водовод,…).
  7. У договору са Вама правимо планове за инвестиционе пројекте везане за Вашу зграду.