Kako radimo

Ukoliko nas angažujete mi:

  1. Obilazimo Vašu zgradu na nedeljnom nivou uz evidentiranje svih tehničkih nedostataka koji se javljaju redovnim korišćenjem zgrade (nivo higijene, pregorele sijalice, oštećeni delovi na unutrašnjim zidovima zgrade i sl.), a zatim stupamo u kontakt sa firmama koje brinu o otklanjanju ovih nedostataka i brinemo se da problemi budu rešeni u što kraćem vremenskom roku.
  2. Aktivni telefon od 0 do 24 časa za hitne intervencije u okviru zgrade.
  3. Sazivamo Skupštinu stambene zajednice u zavisnosti od potrebe, a najmanje 2H godišnje, u okviru koje Vam podnosimo izveštaj o dosadašnjem radu i iznosimo predloge o budućim aktivnostima vezanim za funkcionisanje Vaše zgrade.
  4. Na skupštinama podnosimo godišnji izveštaj prometa tekućeg računa Stambene zajednice.
  5. Podnosimo godišnji izveštaj o započetim i realizovanim radovima na zgradi.
  6. Aktivno učestvujemo u svim hitnim intervencijama vezanim za funkcionisanje Vaše zgrade.