Како радимо

Уколико нас ангажујете ми:

  1. Обилазимо Вашу зграду на недељном нивоу уз евидентирање свих техничких недостатака који се јављају редовним коришћењем зграде (ниво хигијене, прегореле сијалице, оштећени делови на унутрашњим зидовима зграде и сл.), а затим ступамо у контакт са фирмама које брину о отклањању ових недостатака и бринемо се да проблеми буду решени у што краћем временском року.
  2. Активни телефон од 0 до 24 часа за хитне интервенције у оквиру зграде.
  3. Сазивамо Скупштину стамбене заједнице у зависности од потребе, а најмање 2Х годишње, у оквиру које Вам подносимо извештај о досадашњем раду и износимо предлоге о будућим активностима везаним за функционисање Ваше зграде.
  4. На скупштинама подносимо годишњи извештај промета текућег рачуна Стамбене заједнице.
  5. Подносимо годишњи извештај о започетим и реализованим радовима на згради.
  6. Активно учествујемо у свим хитним интервенцијама везаним за функционисање Ваше зграде.